Apie mus

Tarptautinę aplinkosaugos konsultacijų bendrovę Estonian, Latvian & Lithuanian Environment (ELLE) 1998 metais įkūrė grupė aplinkosaugos specialistų iš trijų Baltijos šalių.

Bendrovė

Bendrovės teikiamų paslaugų apimtis ir geografinė veiklos aprėptis gerokai išsiplėtė nuo jos įkūrimo pradžios. Šiuo metu ELLE ženklas vienija tris įmones Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, kuriose iš viso dirba apie 40 nuolatinių darbuotojų. UAB „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment“ – jauniausia iš visų trijų įmonių, prie ELLE grupės prisijungusi 2005 metais.

Misija ir vizija

Tarptautinė konsultacijų bendrovė ELLE teikia plačias konsultavimo, tyrimų ir kitas paslaugas. Pagrindinis bendrovės tikslas – suteikti užsakovui aukštos kokybės tarptautinius standartus atitinkančias konsultacijas ir paslaugas.

Bendrovėje nustatyti aukšti paslaugų kokybės standartai, kurių siekiama kruopštaus darbo dėka.

Renkant ir analizuojant klientų atsiliepimus, darbuotojų rekomendacijas ir kitą su bendrovės veikla susijusią informaciją, bendrovė priima sprendimus dėl kokybės vadybos sistemos gerinimo, plėtros ir tolesnio tobulinimo. Bendrovėje nustatyti aukšti paslaugų kokybės standartai, kurių siekiama kruopštaus darbo dėka.

Content break

ELLE grupės įmonės

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment įsteigta 1998 m. Latvijoje. Pagrindinis  biuras yra Rygoje. ELLE dirba su nuolatiniais partneriais kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, taip pat Europos kaimynystės priemonės rėmuose plačiai bendradarbiauja su Rytų partnerystės šalimis. Dideliems projektams įgyvendinti ELLE pasitelkia dešimtis išorės konsultantų ir subrangovų. ELLE darbuotojai ir išorės konsultantai turi įvairiapusį išsilavinimą ir ilgalaikę patirtį dirbant Rytų ir Vakarų Europos šalių akademinėje bei verslo aplinkoje. Daug įvairaus masto projektų sėkmingai įgyvendinti ir vykdomi ne tik Latvijoje, tačiau ir Lietuvoje, Estijoje, Švedijoje, Suomijoje, Rusijoje, Uzbekijoje, Moldavijoje, Albanijoje, Kipre, Kazachstane, Armėnijoje, Azerbaidžane, Gruzijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje bei kitose šalyse.

Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ – partneris Estijoje, įsteigtas 2000 m., įsikūręs Taline. ELLE OÜ teikia paslaugas šiose pagrindinėse srityse: poveikio aplinkai vertinimas (PAV) ir strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV), aplinkosauginis auditas, ES LIFE programos finansuojamų projektų monitoringas (stebėsena), paraiškų integruotos taršos leidimams gauti rengimas. 

UAB  „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” – aplinkosauginių konsultacijų bendrovė, kuri prisijungė prie ELLE grupės 2005 m. Įmonės biuras įsikūręs Vilniuje. UAB ELLE padeda įgyvendinti ilgalaikius ELLE grupės projektus Lietuvoje ir užsienyje, vykdo ir valdo aplinkosauginius projektus, taip pat atlieka aplinkos procesų analizę ir modeliavimą.

ELLE grupė

ELLE grupė vienija tris įmones trijose Baltijos šalyse, kuriose iš viso dirba apie 40 profesionalių, patyrusių ir kūrybingų specialistų.

ELLE grupės patirtį patvirtina sėkmingai įgyvendinti projektai ne tik Baltijos šalyse, bet ir kitose Europos Sąjungos šalyse, Rytų Europoje ir Centrinėje Azijoje.

Darbuotojai

Vadovybė

Valts Vilnītis
Valdybos pirmininkas / Partneris
Valts Vilnītis
Latvija
Aiga Kāla
Valdybos narė / Partnerė
Aiga Kāla
Latvija
Viktorija Maceikaitė
Direktorė / Partnerė
Viktorija Maceikaitė
Lietuva
Silver Lind
Valdybos pirmininkas
Silver Lind
Estija
Valts Vilnītis Valts Vilnītis
Valdybos pirmininkas / Partneris
Valts Vilnītis
Latvija
Aiga Kāla Aiga Kāla
Valdybos narė / Partnerė
Aiga Kāla
Latvija
Viktorija Maceikaitė Viktorija Maceikaitė
Direktorė / Partnerė
Viktorija Maceikaitė
Lietuva
Silver Lind Silver Lind
Valdybos pirmininkas
Silver Lind
Estija

Mes remiame projektus ir tyrimus susijusius su aplinkos ir gamtos apsauga

Rėmimo politika

ELLE skiria finansinę paramą mokykloms Latvijoje mokytojų bei geriausių mokinių pasiekimams įvertinti gamtos mokslų srityje. Parama taip pat skiriama projektams, kuriuose pateikiama pagrįsta vizija, kaip padaryti gamtos mokslų mokymo ir mokymosi procesą patrauklesnį patobulinant mokymo bei tyrimų priemones ar organizuojant temines pažintines keliones. ELLE specialistai prisideda prie jaunosios kartos aplinkosauginio švietimo lankydamiesi vaikų darželiuose bei mokyklose ir kalbėdamiesi su vaikais aktualiomis aplinkosauginėmis temomis. Įmonė taip pat suteikia galimybę užsienio studentams atlikti praktiką keletą mėnesių dirbant kurioje nors iš bendrovės įmonių.

Kokybės vadybos sistema

ELLE grupės įmonėse įdiegta kokybė vadybos sistema pagal ISO 9001:2015 standartą.  Kokybės vadybos sistemos reikalavimai yra privalomi visiems bendrovės darbuotojams. Sistemos pagalba projektai įgyvendami remiantis kokybės vadybos sistemos principais, kurie padeda užtikrinti, jog aukštos kokybės paslaugos ir konsultacijos aplinkos apsaugos, darbų saugos ir sveikatos srityse teikiamos pagal užsakovo nustatytus reikalavimus ir terminus.

Įmonės privalo laikytis visų ISO 9001:2015 standarto reikalavimų, išskyrus 8.3 (Produktų ir paslaugų projektavimas ir tobulinimas) skyrių, kadangi šis nėra taikomas, atsižvelgiant į įmonės veiklos pobūdį.

ELLE kokybės vadybos sistemos taikymo sritis – aplinkos apsaugos  ir darbų saugos konsultacijos.

S2-424 Sertifikatas

Content break

ELLE tikslas yra teikti aukštos kokybės konsultacijas ir paslaugas aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos srityse.

Kuo galime Jums padėti?

--

Susisiekite
ELLE English
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ
ELLE Group
ELLE English