Programinė įranga

Triukšmo, oro kokybės ir kitų aplinkos parametrų matavimai yra neįmanomi be modernių duomenų apdorojimo ir analizės programų. Oro kokybės valdymui siūlome programinės įrangos sprendimus, sukurtus Europoje ir naudojamus tokiuose miestuose kaip Londonas, Pekinas ar Keiptaunas. Strateginių triukšmo žemėlapių sudarymas didžiausiems pasaulio miestams taip pat būtų neįmanomas be programinės įrangos triukšmo prognozavimui ir kartografavimui. Tai viena iš programų, pripažįstamų visoje Europoje ir už jos ribų, naudojamų didžiausiuose ES miestuose bei Baltijos šalyse.

ADMS

Nuo 2000 m. ELLE naudoja šiuolaikinę oro taršos sklaidos programą ADMS, sukurtą Jungtinėje Karalystėje. Programa yra nuolat tobulinama ir atnaujinama. Galima pasirinkti iš šių programinės įrangos produktų:

ADMS 6

ADMS 6

Oro taršos sklaidos modeliavimo programinė įranga pramoniniams šaltiniams. Programa leidžia viename skaičiavimo cikle modeliuoti šaltinių taršos sklaidą nuo keleto (iki 300) taršos šaltinių, atsižvelgiant į faktines meteorologines sąlygas, oro taršos emisijos variacijas laike, taip pat ir į kitus veiksnius, kurie daro įtaką taršos plitimui. Skaičiavimų rezultatai gali būti grafiškai pavaizduoti topografiniuose žemėlapiuose arba orto nuotraukose ir jie yra lengvai palyginami su oro kokybės reikalavimų parametrais.

Išsamus programos aprašymas anglų kalba

ADMS Urban

ADMS Urban

Oro kokybės valdymo programa, kuria įvertinama oro kokybė miestuose ir aglomeracijose, atsižvelgiant į esamus taršos šaltinius.

Programos aprašymas anglų kalba PDF formatu

ADMS Roads

ADMS Roads

Oro taršos sklaidos modeliavimo programa, skirta įvertinti oro kokybę ir apskaičiuoti oro taršos sklaidą kelių tinklams ir nedidelėms gyvenvietėms. Ši programa leidžia viename skaičiavimo cikle modeliuoti taršos sklaidą iš 100–7000  kelių atkarpų.

Programos aprašymas anglų kalba PDF formatu

ADMS Airport

ADMS Airport

Oro kokybės valdymo programa oro uostams.

Programos aprašymas anglų kalba PDF formatu

ADMS Screen

ADMS Screen

Atrankos (pirminio vertinimo) oro kokybės sklaidos skaičiavimo modelis, kuris leidžia greitai ir lengvai nustatyti prioritetus ir suteikia informacijos apie būtinybę atlikti išsamesnę situacijos analizę. Modelis tinka orientaciniam oro kokybės modeliavimui nedideliuose taršos šaltiniuose, pvz., katilinėse, kai yra vienas stacionarus šaltinis.

Išsamus programos aprašymas anglų kalba

IMMI

ELLE yra įgaliotas Vokietijos bendrovės Wölfel Meßsysteme – Software GmbH & Co KG sukurtos aplinkos triukšmo kartografavimo programinės įrangos IMMI platintojas Baltijos šalyse. Plačiai naudojama Europos šalyse, IMMI programa gali būti taikoma labai įvairiai – rengiant strateginius triukšmo žemėlapius, atliekant poveikio aplinkai vertinimą, rengiant teritorijų planavimo dokumentus ir aplinkosauginius taršos leidimus. Šiuo metu yra įsigyta daugiau kaip 900 licencijų naudoti šią programą 16-oje šalių, įskaitant Baltijos šalis.

IMMI programinė įranga

IMMI programinė įranga

IMMI modelis gali atlikti triukšmo duomenų skaičiavimus naudojant metodikas, nurodytas 2011 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-604 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, pagal 2002 m. liepos 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo ir 2003 m. rugpjūčio 6 d. Europos Komisijos rekomendacijos 2003/613/EB dėl pramoninio, orlaivių, kelių ir geležinkelių transporto keliamo triukšmo ir su emisija susijusių duomenų patikslintų skaičiavimo metodikų reikalavimus.

Programos aprašymas anglų kalba

Wölfel Monitoring Systems GmbH + Co. KG svetainė

 

Erika Čaplikaitė
Aplinkosaugos specialistė
Erika Čaplikaitė
Telefonas
+370 5 2496978

Kuo galime Jums padėti?

--

Susisiekite
ELLE English
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ
ELLE Group
ELLE English